Fag, utdanning og forskning

Som medlem av vår faggruppe har du en enestående mulighet til å skaffe deg et verdifullt nettverk av engasjerte sykepleiere med de samme interessene som deg. Mange av våre medlemmer tar både mastergrad og doktorgrad innen kardiologisk sykepleie, og enda flere tar videreutdanning i både intensivsykepleie og kardiologisk sykepleie. Det er imidlertid ikke noe krav om videreutdanning for å være medlem hos oss.

Fag

Våre lokalgrupper arrangerer ofte fagkvelder og andre arrangementer. Følg med på nettsiden og på Facebook for oppdateringer. Vi bruker #nsflks på Instagram.

Den årlige kardiologiske sykepleierkongressen

Vår aller viktigste arena for deling av kunnskap er den årlige kardiologiske sykepleierkongressen. Kongressen varer i tre dager og arrangeres i april hvert år. Sentralstyret jobber aktivt med planleggingen av kongress for 2021. Følg oss for oppdateringer!

På kongressen kan du få muligheten til å presentere ditt abstrakt.
Send en mail til hege.andersen.amofah@helse-bergen.no for mer informasjon.

Utdanning

Mange av våre medlemmer har videreutdanning (og noen også master) i kardiologisk sykepleie. Følgende studiesteder tilbyr utdanningen:

Forskning

Ønsker du å være en del av et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie?

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie. Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen har siden den gang vært en årlig møteplass for nettverket, og er ledet av professor Tone M. Norekvål.

Kompetansekrav i forskningsnettverket er minimum mastergrad. Om du ønsker å være en del av nettverket for forskning i kardiologisk sykepleie sender du en e-post til tone.merete.norekval@helse-bergen.no.