Bli medlem og medlemsfordeler

Hvem kan bli medlem?

 • Kreftsykepleiere og sykepleiere som arbeider med kreftpasienter
 • Medlemmer i NSF
 • Medlemskap oppnås ved å betale kontingent
 • Utdanningsinstitusjoner og firma kan tegne abonnement på tidsskriftet Kreftsykepleie

Kontingenter

 • Individuelt medlemskap kr 400 per år (kun for medlemmer av NSF)
 • Studenter og pensjonister kr 200 per år
 • Høgskoler, universitet og fag institusjoner kr 500 per år
 • Firma kr 800 per år

Du kan enkelt melde deg inn ved å sende kodeord kreft på SMS til 02409

Medlemsfordeler:

 • Du kan søke stipendmidler for deltakelse på seminarer og konferanser.
 • Du får rabatt på landskonferansen i kreftsykepleie som arrangeres hvert annet år.
 • Deltakelse i faggruppens lokalgrupper. De arrangerer fagmøter, fagdager og andre lokale aktiviteter. Flere lokallag gir også ut eget nyhetsbrev.
 • Du får abonnement på tidsskriftet Kreftsykepleie.
 • Delta i egen facebookgruppe hvor du blant annet kan lese fagartikler og få tips om kurs.