Faget i front og fokus på etikk, viktigere enn noen gang

Bilde rapport

GATEKUNST: Det er sykepleierstudent og gatekunster Håkon Børs-Lind som har malt intensivsykepleier Anniken Maamoen.

"Ei hand på skuldra" er et prosjekt i samarbeid mellom Faggruppe for kreftsykepleiere NSF, Faggruppe for sykepleieledere NSF, Rådet for sykepleieetikk, Sentralt fagforum, og Rogaland fylkeskontor. Vi har og samarbeidet tett med KS- samarbeid om etisk kompetanseheving.  Prosjektet ble opprettet i 2020 med bakgrunn i målsetningen og arbeidet med strategien for landsmøteperioden 2019-2023, -hvordan kan man styrke samhandling og arbeide som ett lag i NSF. Utfordringene i helsetjenesten er krevende og prognoser for fremtidens helsetjenester dystre, vi ønsket se nærmere på om etiske refleksjons grupper kunne være et verktøy til å styrke og beholde sykepleiere.

Prosjektet har hatt 5 piloter i fire fylker med etiske refleksjonsgrupper i kommune og spesialisthelsetjenesten. Vi har gjennomført flere store kartlegginger/undersøkelser for å se på bruk og nytten av etisk refleksjon. Kartleggingene viser at refleksjon kan bidra til å rekruttere, beholde og ivareta sykepleiere. Vi ser at mange opplever at det ikke er lagt til rette for etisk refleksjon, men at det er et stort ønske og behov om dette.

Vi anbefaler alle i helsetjenesten å etablere systematisk etisk refleksjon, gjerne i etiske refleksjonsgrupper. For ledere kan dette være et viktig verktøy i verdibasert ledelse.

Utfyllende rapport om prosjektet "Ei hand på skuldra" finner du her:

For tips og råd om etisk refleksjon se:

Verktøy og metoder - KS

Filmer om 6 trinns modell/SME modell