Bli medlem og medlemsfordeler

 • Fagblad
 • Årlig Landskonferanse
 • Lokale faggrupper
 • Stipend og kursstøtte

Stipend til faglig utvikling

Faggruppen setter av totalt kr. 50 000,- hvert kalenderår til stipend for videreutdanning, master- eller doktorgrad i Lungesykepleie til sine medlemmer.
Stipendet tildeles etter vurdering av faggruppens styre.
Maksimalt beløp for videreutdanning er 5000 kr, 10 000 kr til mastergrad. For doktorgrad vurdere styret beløpet.

Tilskudd til faglige kurs og møter

Vi har disse retningslinjene:

 1. Stipend kan først søkes etter minimum 1 års medlemskap, og kontingent må være betalt både for det første medlemsåret og for det året som det faglig arrangementet avholdes.
 2. Et medlem kan kun tildeles stipend hvert annet kalenderår, med unntak av personer som innehar verv i faggruppen (se punkt 7).
 3. Stipend fra NSF FLU gis til faglige arrangement som er relevant for søkerens arbeid innen lungefaget, og styret forbeholder seg retten til å be om supplerende begrunnelse før søknaden vurderes dersom man er usikker på arrangementets faglige relevans.
 4. Den som får tildelt stipend må skrive en faglig tilbakemelding fra arrangementet (se egen mal under) som kan trykkes i Fagblad for lungesykepleiere (redaktøren velger ut hvilke tilbakemeldinger som kommer på trykk).
 5. Originale kvitteringer må sendes til kasserer innen 1 måned etter at man har deltatt på arrangementet, hvis ikke bortfaller tildelingen av stipendet.
 6. Det kan søkes om midler til reise, opphold og deltakeravgift på inntil kr. 3.500, -  
 7. Lokalgruppeledere (eller stedfortreder) som søker er garantert stipend til å reise på Landskonferansen i regi av NSF FLU

Søknadsfrist 31. august i år.
Søknader som kommer etter fristen blir ikke tatt med i tildelingen for det gjeldende året.

RESMED-stipend for videreutdanning

RESMED STIPEND TIL MASTER- OG/ELLER VIDEREUTDANNING I LUNGESYKEPLEIE

To stipend til Master- og/eller videreutdanning i Lungesykepleie av kr. 5000.- deles ut en gang i året.

Hvem kan søke:

Stipendet gis til sykepleiere som:

 • har vært medlem i NSF FLU i minst to år.
 • tar Master- og/eller videreutdanning i Lungesykepleie tilsvarende minimum 120/60 studiepoeng.
 • som fordyper seg i sykepleie til pasienter med behov for ventilasjonsstøtte og/eller søvnproblematikk.

Fordeling av stipend:

Stipendet fordeles etter skjønnsmessig vurdering av styret i NSF FLU. 

Formål:

NSF FLU ønsker å bidra til utvikling og utdanning innen sykepleie til mennesker med lungesykdom.

Rapportering:

Den som mottar stipend skriver en artikkel i Fagblad for lungesykepleiere i form av utdrag fra oppgaver eller prosjekter knyttet til pasienter med behov for ventilasjons-støtte og/eller søvnproblematikk i forbindelse med utdanningen.

Artikkelen bør være levert innen 6 måneder etter avsluttet master- og/eller videreutdanning.

Søknadsfrist: 31. august 2022

Søknadsskjema finner du på NSF FLU sin nettside eller ved å kontakte styret.

Søknaden sendes til: nsfflu@gmail.com

Videreutdanning i klinisk sykepleie -lungesykepleiere

Videreutdanning i klinisk sykepleie, Lungesykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, på 60 studiepoeng med varighet 1,5 år. Du kan lese mer om studiet og opptak her.