Bli medlem og medlemsfordeler

Alle medlemmer i Norsk Sykepleierforbund kan bli medlem i faggruppen. Meld deg inn ved å sende MIGRAHEL til tlf. 02409

Medlemsavgiften er kr. 350 i året.

Faggruppa tilbyr et faglig nettverk for sykepleiere innen migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie. Du får blant annet:

  • Fagkvelder
  • Konferanser
  • Webinarer

Medlemskap i faggruppa gir også mulighet til å søke om fagutviklingsmidler gjennom Sentralt fagforum.