Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsblad

Vi publiserer to medlemsblad i året. Medlemsbladet har ulike faglige hovedtema, bladet baserer seg på bidrag fra hele landet og formidler oversikt over kurs og konferanser.

Kongress og fagdager

Annethvert år arrangerer faggruppen nasjonal Nevrokongress. Medlemmer får rabattert kongressavgift.
Tilskudd og støtte til lokale fagdager (fagkarusell).

Stipend

Hensikten med stipendordningen er å stimulere til økt kompetanse og kvalitetsforbedring innen nevrosykepleie. Samt støtte medlemmer som ønsker å delta på kurs/kongresser, studiebesøk, etter- og videreutdanning innen nevrosykepleie.

Stipend til etter- og videreutdanning eller kvalitetsforbedringsprosjekt 

  • Inntil kr. 10 000,- 
  • Kan søkes igjen etter 5 år

Stipend til kurs/kongresser/studiebesøk

  • Inntil kr. 3000,-
  • Kan søkes igjen etter 2 år

Fremgangsmåte for alle stipend

Når du har vært medlem i ett år kan du sende inn søknad om stipend.
Begrunnet søknad sendes til styret i faggruppen via e-post til nevrosykepleie@gmail.com.
Stipend utbetales etter styret har mottatt kvitteringer på utlegg sammen med utfylt reiseregningsskjema.
Forutsetning for tildeling av stipend er at mottaker skriver en rapport fra kurset/kongressen, studiet, prosjektet eller studiebesøket.
Det er ønskelig at mottaker skriver et sammendrag av prosjekt/kurs for publisering på faggruppens hjemmeside eller i medlemsbladet.

Stipender tildeles fortløpende på styremøter i faggruppen.

Medlemsskap kun kr 300,- i året.