Nyresykepleiere

NSFs faggruppe for nyresykepleiere - logo
 • Ingen planlagte aktiviteter...
  • Aud Torsøy Tveite

   Aud Torsøy Tveite

   Leder i styret

  • Marita Bjerkås

   Marita Bjerkås

   Nestleder

  • Ida Anette Johansen

   Ida Anette Johansen

   Medlem

  • Willem Pieter Benchsop

   Willem Pieter Benschop

   Medlem

  • Anita Husteli

   Anita Husteli

   2. Varamedlem

  • Elisabeth Kristiansen

   Elisabeth Kristiansen

   Sekretær

  • Hilde Synnøve Antonsen Eriksen

   Hilde Synnøve Antonsen Riksen

   Kasserer

Nyheter