Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen har laget en veileder for sykepleietjenesten i nyremedisinsk virksomhet. NSFFNS anbefaler at veilederen brukes som et hjelpemiddel sammen med legeforeningens veileder i arbeidet for å styrke kvaliteten i behandlingstilbudet for livsløpspasienten i nyremedisinsk virksomhet.

Videreutdanning i nefrologisk sykepleie

VID Vitenskapelige Høyskole er eneste skolen som tilbyr videreutdanning i nefrologisk sykepleie. Studiet er et deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder.

Påbygg til mastergrad

Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie som også VID Vitenskapelige Høyskole tilbyr.

Kurs

Faggruppen arrangerer et to dagers kurs hver vår som omhandler nyrefaget. Alle som er medlemmer i Faggruppen for Nyresykepleiere får rabatt på disse kursene. Det er ulik tematikk hvert år og kursene er kjent for å ha gode foredragsholdere.

Vårkurs 2022

Vårkurs 2022 går av stabelen 27. og 28.april 2022. Tema blir: "Pasientens komorbiditet - Et viktig aspekt ved nyresykepleie".
Kurset blir å foregå på Meet Ullevål (Ullevål stadion).

Påmelding starter i januar. Mer informasjon kommer.

Programmet (med forbehold om endringer) kan du se her:

Forskning

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under