Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen har laget en veileder for sykepleietjenesten i nyremedisinsk virksomhet. NSFFNS anbefaler at veilederen brukes som et hjelpemiddel sammen med legeforeningens veileder i arbeidet for å styrke kvaliteten i behandlingstilbudet for livsløpspasienten i nyremedisinsk virksomhet.

Veileder for sykepleien i nyremedisinsk virksomhet med funksjonsbeskrivelser - Bolsø-utvalget NSF FNS 2005.pdf

Videreutdanning i nefrologisk sykepleie

VID Vitenskapelige Høyskole er eneste skolen som tilbyr videreutdanning i nefrologisk sykepleie. Studiet er et deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder.

Påbygg til mastergrad

Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie som også VID Vitenskapelige Høyskole tilbyr.

Kurs

Faggruppen arrangerer Nefrologisk sykepleiekonferanse hver vår som omhandler nyrefaget. Alle som er medlemmer i Faggruppen for Nyresykepleiere får rabatt på konferansen. Det er ulik tematikk hvert år og kursene er kjent for å ha gode foredragsholdere.

Nefrologisk Sykepleiekonferanse 2024

Nefrologisk Sykepleiekonferanse går av stabelen 17. og 18. april 2024 på Meet Ullevål. Årets tema: "Livsløpspasienten i et helsevesen i endring - Utfordinger og muligheter".

Vi ønsker alle sykepleiere som jobber med pasienter med nyresykdom velkommen til Nefrologisk sykepleierkonferanse.

Påmelding åpner 8. januar. Følg med - mer informasjon kommer.

Programmet kommer her: