Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen har laget en veileder for sykepleietjenesten i nyremedisinsk virksomhet. NSFFNS anbefaler at veilederen brukes som et hjelpemiddel sammen med legeforeningens veileder i arbeidet for å styrke kvaliteten i behandlingstilbudet for livsløpspasienten i nyremedisinsk virksomhet.

Utdanning

VID Vitenskapelige Høyskole er eneste skolen som tilbyr videreutdanning i nefrologisk sykepleie.

Vil du ta en Master?

Fra høsten 2020 tilbys også Masterstudie.

Forskning