LNTs forskningsfond utlyser midler

Har du en lysende idé til et forskningsprosjekt? Søk midler fra LNTs forskningsfond! Fristen for å søke er 15.november. Mer informasjon finner du her: