Vil du ta videreutdanning i nefrologisk sykepleie?

En nefrologisk sykepleier skal gi sykepleie til pasienter med nyresykdom både innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende.

Studiet gir 60 studiepoeng og er et deltidsstudie med samlinger i Oslo. Du finner mer informasjon om studiet og hvordan du søker her: