Bli medlem og medlemsfordeler

  • Delta i et faglig nettverk for å utvikle fag, politikk og profesjon
  • Få støtte av fagnettverkene ved utfordringer i praksis
  • Årlige faglige kurs og seminardager i NSFLOS til medlemspris
  • Lokale medlemsmøter med faglig tema
  • Sentrale og lokale stipend fra NSFLOS

For å bli medlem i NSFLOS, må du være medlem i NSF. Medlemskap er gratis for studenter.

NSFLOS har ca 1700 medlemmer. NSFLOS har lokalgrupper i alle fylker.