Om faggruppen

Operasjonssykepleier og medlem Ingrid Lervik ved Ullevål sykehus i Oslo
Operasjonssykepleier og medlem Ingrid Lervik ved Ullevål sykehus i Oslo
  • NSFLOS fremmer operasjonssykepleiernes interesser, lønns- og arbeidsvilkår med fokus på et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø.
  • NSFLOS mener at operasjonssykepleiernes kompetanse er essensiell, og kan ikke erstattes av annet hjelpepersonell i steril assistanse eller koordinerende funksjon
  • NSFLOS arbeider for en klinisk master ved alle utdanningsinstitusjoner
  • NSFLOS ønsker å delta på̊ alle arenaer for å påvirke beslutningsprosesser innenfor helsetjenesten
  • NSFLOS vil stimulere til kvalitet, pasientsikkerhet, forskning og utvikling som fører til implementering av kunnskapsbasert praksis.
  • NSFLOS arbeider med rekruttering til operasjonssykepleiefaget

Vedtekter NSFLOS

Generalforsamling (GF)

Verktøykasse for lokalgruppene