Bli medlem og medlemsfordeler

  • Delta i et faglig nettverk for å utvikle fag, politikk og profesjon
  • Få støtte av fagnettverkene ved utfordringer i praksis
  • Årlige faglige kurs og seminardager av Operasjonssykepleierne NSF til medlemspris
  • Lokale medlemsmøter med faglig tema
  • Sentrale og lokale stipend fra Operasjonssykepleierne NSF

For å bli medlem i Operasjonssykepleierne NSF, må du være medlem i NSF. Medlemskap er gratis for studenter.

Operasjonssykepleierne NSF har ca 1700 medlemmer og har lokalgrupper i alle fylker.