Generalforsamling, NORNA og seminardager 2023

Faggruppeleder Petrin Eide

Faggruppeleder Petrin Eide ble gjenvalgt under GF.

Sakspapirer var i forkant publisert på fagportalen.
Hovedsakene på GF var årsberetningen til styret og lokalgruppene for 2021-2023, regnskap 2021 og 2022, budsjett 2023, forslag om endring av navn og logo på faggruppen, forslag om ny ansvars- og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere, årets ildsjeler og valg av kandidater.

Det har vært et pågående arbeid i NSF om at faggruppene skal få en mer enhetlig profil. Våre nære kolleger anestesi- og intensivsykepleierne har allerede skiftet navn til Anestesisykepleierne NSF og Intensivsykepleierne NSF. Forslaget fra styret i NSFLOS var at vi endrer navn på faggruppen vår til Operasjonssykepleierne NSF. Dette ble vedtatt. Landsstyret fikk fullmakt til å endre logo når saken skal behandles i Sentralt Fagforum. Det er ønske om å beholde nåleholder og sutur videre.

Forslaget til ny ansvars- og funksjonsbeskrivelse har vært jobbet med i hele styreperioden. En gruppe har utarbeidet og tilpasset forslaget som har vært på høring i flere runder i lokalgrupper og nettverk. Det nye forslaget ble vedtatt med forbehold om en ekstra runde språkvask.

Saken om kåring av årets "ildsjeler", ble utsatt til kongressmiddagen. Det var to kandidater som ble nominert og hedret i år. Grethe Dåvøy (Vestland) og Toril Hanssen (Trøndelag) fikk diplom med arteriepinsett i "gull".

Bilde av årets ildsjeler 2023

Avslutningsvis var det valg av nytt styre. Det var heller ikke i år kamp om plassene. Nytt styret er: Faggruppeleder Petrin Eide. Styremedlemmer Astrid Wevling, Vilija Jeksrud, Solfrid Strand, Sisilie Skråmm og Cathrine Heen. Varamedlemmer Birgitte Kristensen og Monica Sæle. Protokollen er publisert på NSF siden.

Årets seminardager og NORNA-kongressen ble gjennomført de to påfølgende dagene. Det var nærmere 300 deltagere, hvorav ca 70 var utstillere. Samtlige foredrag var av operasjonssykepleiere og hvert av de nordiske landene stilte med hver sin "keynote speaker".
Åpningsforedraget var fra Ana Carla Shippert fra Norge. Hun er doktorgradsstipendiat og forsker på retraumatisering av tortur overlevere. Det var et følelsesmessig sterkt innlegg.
Begge dagene var det en engelsk og en norsk parallell-sesjon. Du finner mer om programmet, abstraktene, mange av presentasjonene, bilder fra det sosiale og kongressen på fagportalen.

Vertskap for årets seminardager var lokalgruppen fra Vestland. De sørget for at alle fant veien til "Permaneneten" for mottagelse av Bergen kommune. Vi ble underholdt med nydelig sang og musikk ved åpning hver morgen og under kongressmiddagen. I tillegg bisto vertsgruppen under GF og med mikrofoner gjennom hele arrangementet. Takk for hjelpen!