Bli medlem og medlemsfordeler

Stipend

Hvert år setter NFSO - NSF av et beløp som skal brukes til utviklingsarbeid blant sykepleiere som arbeider med ortopedi. Fondet er ment å stimulere og engasjere til faglig utvikling innen ortopedi. Alle sykepleiere som arbeider med prosjekter innenfor fagområdet er kvalifisert til å søke etter gitte kriterier.

Rabatter på kongress

Hvert år arrangeres kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi. De arrangeres rundt om i landet. Medlemmer av NFSO får kongressen til redusert pris.

Fagbladet OrtoNytt

Bladet utgis 2 ganger i året, og inneholder fagstoff og annen nyttig informasjon.På grunn av manglende redaksjon er Orto-nytt satt på vent til ny redaksjon er på plass. (Generalforsamling NFSO 24/4 2019)