Høring RETHOS III

Landsstyre SPoR 21-23

Styret i SPoR.

SPoR har fått muligheten til å komme med egen høringssvar til RETHOS III.

SPoR anerkjenner behovet for en sykepleiefaglig master innen psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid.
Masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere vil være et viktig kompetanseløft for tjenestene, pasientene, brukerne og pårørende. Utdanningen bygger direkte på læringsutbytter og kunnskapsområder i bachelor i sykepleie, og vil derved styrkes samlet sett.

Trykk på lenken under for å se alle høringssvartene, SPoR sitt eget svar ligger også her.