Hvordan styrke verdens helsearbeideres kompetanse i psykisk helse?

Espen Gade Rolland, leder av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) på WHO

Leder for Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus Espen Gade Rolland representerer International Council of Nurses i møter hos WHO om psykisk helse. ICN omfatter 27 millioner sykepleiere fra 130 land. Foto: Svein Roald Olsen.

Verden over er det en stor økning i psykiske lidelser og problemer spesielt knyttet til pandemien. I mange land er tjenestetilbudet langt fra godt nok. Det står som regel enda dårligere til med tilbudet innenfor psykisk helse og rus.

Hovedtemaet for møtet i Verdens helseorganisasjon (WHO) er å styrke det psykiske helsefeltet globalt, særlig i lav- og middelinntektsland. Møtet tar for seg de grunnleggende kompetansebehovene innen psykisk helse og rus for helsepersonell, og hvordan man kan styrke kompetansen om psykisk helse og rus, også hos ikke-spesialisert helsepersonell.

Leder for Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus (SPoR) Espen Gade Rolland ble invitert til å representere International Council of Nurses (ICN) i disse møtene. ICN omfatter 27 millioner sykepleiere fra 130 land. Av disse jobber 300 000 innen psykisk helse spesielt.

– På vegne av ICN fremmet jeg betydningen av sykepleiernes innsats innenfor det psykiske helsefeltet globalt. Jeg snakket også om behovet for kompetanse innen psykisk helse og rus for alle helsearbeidere globalt som møter mennesker, både med og uten psykisk helseproblemer, forteller Rolland.

Verden over utøves 44 prosent av all innsats innen psykisk helsearbeid av spesialsykepleiere, mens det er langt flere sykepleiere som jobber med psykisk helse.

Han understreket også hvor viktig det er å ivareta menneskerettighetene til mennesker som sliter psykisk og eventuelt med rusavhengighet. Det stiller store krav til den yrkesfaglige etikken.

I møtene er det representanter blant annet fra Etiopia, Storbritannia, India, Sveits, USA, Mexico, Canada, Nigeria, Tunisia, Peru, og Norge.