Planlegger du et prosjekt?

Marie Lysnes Stipend

Stipendet tildeles sykepleiere som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen og kompetansen til sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.

Kriterier for tildeling:

  • Prosjektet skal omhandle temaet psykisk helse og/eller rus og ha et sykepleiefaglig perspektiv
  • Søker må være medlem i faggruppen SPoR

Søknadsfrist: 1. august 2022.

Stipendene deles ut på Nordisk konferanse i Bergen 8. september, se www.pssn.no

Søknad med prosjektbeskrivelse eller forslag på kandidat sendes på e-post: Marie Lysnes Stipend

Spørsmål kan rettes til leder av SPoR Espen Gade Rolland: 40 84 29 41 eller espen.gade.rolland@nsfverv.no

  • Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på sykepleierutdanningen og spesialsykepleie innen det psykiske helsefeltet. Stipendtildelingen har til hensikt å videreføre denne innsatsen i en aktuell og fremtidsrettet form.

    Lysnes ble født i Tromsø hvor hun også tok sykepleierutdannelse i perioden 1930–1933. Hun arbeidet en tid som kommunesykepleier i Flakstad i Lofoten, før hun fikk jobb ved Strinda sykehus i Trondheim. I 1939 dro hun til Oslo og startet videreutdannelse ved Norges Sykepleierhøyskole. Da Norge ble okkupert, valgte hun å avslutte utdannelsen og dro tilbake til Trondheim. Marie Lysnes dro til Sverige i 1942 og tjenestegjorde som sykepleier i de norske militære politistyrkene. I februar 1945 ble hun sendt til Nord-Sverige for å slutte seg til Fs II, og den 14. april 1945 ble mannskapene sendt inn i Finnmark og feltsykehuset etablert i Kautokeino. Hun var i militæret til 1946 for deretter å gå inn i sivilt arbeid som sykepleier i Østfold. Senere ble hun sterkt engasjert i psykiatrisk sykepleie, og etter flere år med videreutdannelse og praksis ble hun rektor ved Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie i 1957. I mangel på lærebøker i faget skrev hun «Behandlere – voktere?», utgitt i 1982. Gjennom sin lange karriere kjempet hun en innbitt kamp for pasientene, faget og sykepleierne. Hun har mottatt nasjonale og internasjonale utmerkelser for sitt virke, og i 1977 mottok hun Florence Nightingale-medaljen fra Det Internasjonale Røde Kors. Denne utmerkelsen deles ut annethvert år i maksimalt 50 eksemplarer til sykepleiere over hele verden. Hun arbeidet videre for sykepleien også etter å ha trådt inn i pensjonistenes rekker, blant annet arbeidet hun med en bok som skulle bære tittelen «Fremad marsj, Marie!».