Søk Marie Lysnes stipend

Illustrasjonsbilde av kvinne som leser en bok

Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.  

Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på̊ sykepleierutdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.  

Stipendtildelingen har til hensikt å videreføre denne innsatsen i en aktuell og fremtidsrettet form.  

Stipendet kan søkes på̊ eller man kan foreslå̊ aktuelle kandidater til stipendet.  

Kriterier for å bli tatt i betraktning:  

  • Prosjektet skal omhandle temaet psykisk helse og/eller rus og ha et sykepleiefaglig perspektiv. 
  • Søker må ha vært medlem i SPoR siste året 

Søknadsfrist 1. desember 2021.  

Søknad med prosjektbeskrivelse eller forslag på̊ kandidat sendes til: 

NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus på epost: nsfspor@gmail.com  

  • Marie Kristofa Lysnes ble født i Tromsø hvor hun også tok sykepleierutdannelse i perioden 1930–1933. Hun arbeidet en tid som kommunesykepleier i Flakstad i Lofoten, før hun fikk jobb ved Strinda sykehus i Trondheim.

    I 1939 dro hun til Oslo og startet videreutdannelse ved Norges Sykepleierhøyskole. Da Norge ble okkupert, valgte hun å avslutte utdannelsen og dro tilbake til Trondheim. Marie Lysnes dro til Sverige i 1942 og tjenestegjorde som sykepleier i de norske militære politistyrkene. I februar 1945 ble hun sendt til Nord-Sverige for å slutte seg til Fs II, og den 14. april 1945 ble mannskapene sendt inn i Finnmark og feltsykehuset etablert i Kautokeino. Hun var i militæret til 1946 for deretter å gå inn i sivilt arbeid som sykepleier i Østfold. Senere ble hun sterkt engasjert i psykiatrisk sykepleie, og etter flere år med videreutdannelse og praksis ble hun rektor ved Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie i 1957.

    I mangel på lærebøker i faget skrev hun «Behandlere – voktere?», utgitt i 1982. Gjennom sin lange karriere kjempet hun en innbitt kamp for pasientene, faget og sykepleierne. 

    Hun har mottatt nasjonale og internasjonale utmerkelser for sitt virke, og i 1977 mottok hun Florence Nightingale-medaljen fra Det Internasjonale Røde Kors. Denne utmerkelsen deles ut annethvert år i maksimalt 50 eksemplarer til sykepleiere over hele verden. Hun arbeidet videre for sykepleien også etter å ha trådt inn i pensjonistenes rekker, blant annet arbeidet hun med en bok som skulle bære tittelen «Fremad marsj, Marie!». Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes