Tildeling av Marie Krisofa Lysnes stipend 2021

Marie Kristofa Lysnes Stipend

På bilde fra venstre, Knut Lorentzen, Kjell-Henrik Hendrichs (begge fra Marie Lysnes Stiftelse) og Thomas Nag

Stipendmidlene vil gå med til å integrere evidensbasert opplæring i deeskalerende kommunikasjon inn i fremtidens sykepleierutdanning, slik at sykepleiestudentene vil være bedre rustet til å møte aggresjonsproblematikk på en mer profesjonell, trygg og hensiktsmessig måte.

Thomas jobber til vanlig som daglig leder for opplæringsprogrammet «Møte med aggresjonsproblematikk» (MAP).

-Jeg er svært takknemlig for muligheten dette gir meg. Vi vet at sykepleierstudenter hyppig opplever utfordringer med aggresjonsproblematikk i møte med praksisstudier og helsevesenet, at de er en særskilt sårbar gruppe, og at dette muligens påvirker både rekruttering og holdninger til faget. Midlene vil derav kunne bidra til å integrere nødvendig og fremtidsrettet kompetanse inn i sykepleierutdanningene.

NSF-SPoR gratulerer Thomas Nag med stipendet og ønsker lykke til!

Om Marie Kristofa Lysnes’ stipend:

Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter. 

Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på̊ sykepleierutdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.