Om Faggruppen

Sykepleier innen psykisk helse og rus og medlem Torleif Vaage ved St. Olavs hospital i Trondheim
Sykepleier innen psykisk helse og rus og medlem Torleif Vaage ved St. Olavs hospital i Trondheim

Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse,både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Faggruppens formål

  • Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling.
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap.
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag‐ og helsepolitiske prioriteringer.
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde.

Styrende dokumenter

Internasjonalt samarbeid

NSF-SPoR deltar i internasjonalt samarbeid som medlem i Psykiatriske Sykepleieres Samarbeid i Norden (PSSN) og som medlem i Horatio, EU-nettverk for psykiatriske sykepleiere.