Bli medlem og medlemsfordeler

Rehabilitering er avhengig av sykepleiere med fokus på ressurser og mestring. Sykepleiefaget er en sentral del i rehabiliteringsprosessen hvor pasient/brukerperspektiv og samhandling står i fokus.

Faggruppen tilbyr

  • Erfaringsutveksling
  • Sykepleiefaglig utvikling innen rehabiliteringsfeltet
  • Informasjon om aktuelt fagstoff, kurs og konferanser
  • Egne fagkurs med redusert deltageravgift
  • Mulighet til å få økonomisk støtte/stipend til ulike prosjekter, hospitering og kurs/konferanser
  • Mulighet for å bli styremedlem

Ønsker du støtte til kompetanseheving og fagutvikling i rehabiliteringsfaget?

Visste du at som medlem i faggruppa kan søke NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering om bidrag for inntil kr 5.000,- ?

Søknadsfrist 1. mars og 1. november