Bli medlem og medlemsfordeler

Som medlem er du med og støtter faggruppens fag- og helsepolitiske arbeid på vegne av pasientene. Du får mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamling. Som medlem har du også mulighet til å bli valgt inn i faggruppens styre. Du trenger ikke være utdannet stomi- og kontinenssykepleier for å være medlem.

Søke stipend?

SiSK ønsker at våre medlemmer skal ha mulighet til å øke sin kompetanse. Vi har derfor en fagutviklingspott, som det er mulig for medlemmer å søke på. Du kan få tildelt støtte til kurs og kongresser, seminarer, hospitering, videreutdanning innen stomi- og kontinenssykepleie, samt reiseutgifter i tilknytning til dette.
Søknadsfrist: 31. august og 31. januar

Faglige arrangementer

Søke støtte til faglige arrangementer? Styret ønsker å stimulere til økt aktivitet innenfor faget. Vi oppfordrer derfor medlemmer av SiSK til å søke om økonomisk støtte for å arrangere faglige arrangementer.
Søknadsfrist: 31. august og 31. januar 

Fagseminar

Medlemmer får redusert kursavgift til det årlige fagseminaret.

Fagseminaret 2024 blir på Scandic Oslo Airport, 14. og 15.mars. Sett av dagene og kom!

Bli abonnent?

De som ikke fyller kravene til å bli medlem kan bli ”abonnenter". Abonnentene vil, som øvrige medlemmer, motta nyhetsbrevet, få informasjon om fagseminaret og lignende. De kan derimot ikke søke på fagutviklingsstipend fra SiSK, delta på generalforsamlingen eller få redusert kursavgift. Ta kontakt med leder, dersom du ønsker dette.