Fag, utdanning og forskning

Fag

Leadership for change

Leadership for Change-programmet skal gjøre sykepleiere i stand til å bli strategiske ledere på ulike nivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, i helseforvaltningen, i høyere utdanning og i samfunnet for øvrig. Programmets visjon er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, strategier og muligheter, for å lede og utvikle komplekse og dynamiske helse- og omsorgstjenester.