Lederutviklingsprogrammet Leadership for Change

LFC har som formål å styrke sykepleiere til å: 

  • være engasjerte ledere i utviklingen innen fag- og helsepolitikk
  • være effektive og dynamiske ledere
  • styrke sykepleierprofesjonens bidrag til utvikling i endringstider
  • opprettholde og videreutvikle egen lederkompetanse og identifisere, utvikle og støtte neste generasjons sykepleieledere

NSF viderefører samarbeidet med International Council of Nurses (ICN) om gjennomføring av lederutviklingsprogrammet.

Programmet er internasjonalt forankret og innført i nærmere 60 land. Det er tilpasset nasjonale og lokale forhold, men bygger på flere prinsipper og strategier som er felles.

Programmet består av tre workshops, samt selvstudier og gruppeaktiviteter. Deltakerne forventes å gjennomføre et gruppebasert forbedringsarbeid i løpet av det året som programmet varer. Vi vil i forlengelsen av programmet legge opp til at deltakere kan gis opplæring og sertifiseres av ICN til eventuelt å lede programmet i fremtiden.

Lederutviklingsprogrammet for 2020 er fulltegnet.
Det blir avholdt på Leangkollen Hotell i Asker på følgende tidspunkt:

  • Workshop 1:     13. - 17. januar 2020
  • Workshop 2:     8.– 11. juni 2020
  • Workshop 3:     11.– 13. januar 2021

Grunnet koronapandemien er gjennomføringen av LFC forsinket. Workshop 2 vil foregå i januar 2021, og workshop 3 i juni 2021. Kunngjøring og oppstart av et eventuelt nytt kull gjøres tidligst høsten 2021.