Årsmøte i LSL Hordaland

Resepsjonsarbeider tar imot telefoner

29. Mars 2022 er datoen for årsmøtet til LSL Hordaland. Då samlast vi klokka 18, i lokalane til NSF Vestland, for fagleg "drøs" og årsmøtesaker. Jan Erik Nilsen, som er leiar for den sentrale faggruppa kjem for å snakke om kva NSF gjer for leiarmedlemmene. Påmelding til tlf 46860765 innan dagen før, så vi får dimensjonere bestilling av mat.

ps: har du lyst til å bidra i planlegging av det lokale tilbodet, ta kontakt med lokallagsleiar Silje, for å høyre korleis du kan bidra til uformelt styrearbeid, med fokus på nettverksbygging og planlegging av fagkvelder.

Velkomen!