Bli medlem og medlemsfordeler

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder. Se her hva FSU kan tilby deg som medlem.

 • Tre utgaver årlig av vårt medlemsblad UROINFO.
 • Årlige fagkonferanser
 • Egen nettside under NSF hvor vi deler informasjon, samt egen Facebookside hvor du kan få kontakt med andre medlemmer i FSU.
 • Lokale faggrupper og kontaktpersoner rundt om i landet.
 • Stipender til kurs og konferanser både nasjonalt og utenlands.
 • Utdanningsstipend for medlemmer som ønsker relevant videreutdanning innen det urologiske feltet.

Fagutvikling/utdanningsstipend

FSU har mulighet til å gi ut flere fagutvikling/utdanningsstipend i løpet av året. Det er satt opp ett stipend på inntil 10 000 kr. Styret har anledning til å dele stipendet på flere søkere. Disse stipendene er tenkt brukt på andre fagutviklingsprosjekter enn å reise på konferanser. Så fremt ikke konferansen er en del av planleggingen av et prosjekt innen urologi på din arbeidsplass.

 Hva kan du søke for:

 • Videreutdanninger
 • Fagutviklingsprosjekter
 • Forskningsprosjekter
 • Eventuelt konferanser som en del av de ovenstående

 Kriteriene for å søke er:

 • Medlem av FSU i minimum to år.
 • Det må være minst 4 år siden du sist ble tildelt stipend fra FSU.
 • FSU ønsker et innlegg i URO INFO om aktuelt tema innen urologi.

Søknaden skal inneholde:

 • Kontaktinfo, arbeidssted, mailadresse og medlemsnummer i NSF.
 • Begrunnelse for søknad. Beskrivelse av hva midlene skal brukes til.
 • Bekreftelse på utdanningsplass, evt kvitteringer for utlegg.

Søknadsfristen er 1. mai og 1. november.
Søknad sendes på mail til leder av faggruppen Heidi Nikolaisen

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål.