Bli medlem og medlemsfordeler

Du vil være med på å bidra til at FUFF kan oppfylle formålet i følge vedtektene

 • Arbeide med faglige og utdanningspolitiske spørsmål i sykepleierutdanning, sykepleieforskning og sykepleiepraksis
 • Være en drivkraft i utvikling av sykepleierutdanning på alle nivå, og bidra til at sykepleierutdanning, og sykepleieforskning holder en høy faglig standard
 • Være en møteplass for spørsmål som gjelder sykepleierutdanning, fagutvikling og sykepleieforskning – og være en arena for sykepleiefaglige og yrkesdidaktiske drøftinger
 • Arbeide for å sikre bachelorutdanningens faglige autonomi og integritet
 • Samarbeid med faggrupper i Norsk Sykepleierforbund og aktuelle samarbeidspartnere.

Medlemsfordeler

 • Stipender
 • Mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamling og dermed påvirke FUFFs arbeid
 • Delta på kurs og konferanser
 • Knytte kontakter med andre som jobber med undervisning, fagutvikling og forskning
 • Det er mulig å søke styret i FUFF for deltagelse på konferanser innen- og utenlands. Stipendandelen er på kr. 5000.- FUFF kan fra i år dele ut åtte stipend årlig. Stipendet blir tildelt etter innsendte kopier av kvitteringer for kostnader i forbindelse med konferansen.
  Send søknad til Anne Øverlie, anne.overlie@vid.no