Fag, utdanning og forskning

Veiledning kan betegnes som et frirom for refleksjon over og utforsking av egen sykepleiepraksis. Sykepleiefaglig veiledning tar utgangspunkt i sykepleierens faglige og personlige utviklingshistorie. I veiledningen arbeides det med å bidra til at den som søker veiledning kan bli bevisst sin egen praksis og eventuelt endre refleksjonsgrunnlag eller stadfeste eller endre praksis. Faglig veiledning har som siktemål å styrke faglig og personlig kompetanse. Videreutdanning i veiledning/coaching er tilgjengelig ved flere høyskoler og utdanningsinstitusjoner med varierende lengde/studiepoeng.

Fag

Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier (Tveiten 2006).

Vi har laget en brosjyre om veiledning.

Utdanning

Tilbud om videreutdanning i veiledning/coaching er tilgjengelig ved flere utdanningsinstitusjoner som høyskoler, Universitet og frittstående institusjoner. Flere av utdanningstilbudene er tverrfaglige og de varierer i lengde, studiepoeng og vektlegging av veiledningspraksis. Nedenfor finner du en liste over de utdanningssteder som tilbyr videreutdanning i veiledning.

Forskning