Godkjenningsordninger

NSFs godkjenningsordning gir sykepleiere en mulighet til å dokumentere sin veilederkompetanse. NSF har også egen godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie.

Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

NSF har siden 1996 hatt en egen godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie. Denne gjør at sykepleiere som målrettet og systematisk utvikler sin kompetanse, får den dokumentert og anerkjent.

Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode. Søkeren må ha vært medlem i NSF sammenhengende de tre siste årene.

Sykepleiere kan søke om å bli klinisk spesialist med utgangspunkt i egen praksis, enten du har videreutdanning eller ikke.

Kriterier for klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie (PDF)

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Faglig veiledning i sykepleie

NSF har fastsatt kriteriene for å bli godkjent faglig veileder i sykepleietjenesten, og godkjenningsordningen gir sykepleiere mulighet til å dokumentere sin teoretiske og praktiske veilederkompetanse.

Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode med to søknadsfrister i året. Søkere må ha vært medlem i NSF sammenhengende de tre siste årene.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Her er mer informasjon om faglig veiledning i sykepleie (PDF).