Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler

 • Tilhørighet til en faggruppe lokalt
 • Mulighet for å påvirke satsingsområder innen faglig veiledning
 • Stemmerett og mulighet for å stille til valg lokalt og sentralt
 • Medlemspris på lokale arrangementer feks "Veilederkafe"
 • Nettverk av fagpersoner med interresse for veiledning
 • Arrangementer lokalt i din lokalgruppe
 • Veiledningsseminar på Lesvos
 • Landskonferanse hvert 2. år

Hva brukes medlemskontigent til

 • Drift av faggruppen med 190 medlemmer inkludert Landsstyret og 3 Lokale grupper
 • Veiledeningsfagets stemme i utredninger, høringsuttalelser og gjennom formelle og uformelle møter
 • Administrasjon av nettside og facebook for å formidle fagstoff

Som medlem bidrar du til

 • å skape en møteplass for synliggjøring og utvikling av veiledning som fag
 • å utvikle faglig identitet og tilhørighet
 • å formidle forskning og erfaringsbasert kunnskap
 • å medvirke til strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
 • å tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige kompetanse