Anbefaler covid-19-vaksiner

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Alle de tre vaksinene som er godkjent for bruk i Norge har vist god effekt mot alvorlig sykdom og gir viktig beskyttelse mot Covid-19, ifølge FHI. NSF har hele tiden forholdt oss til Folkehelseinstituttet (FHI) sitt koronavaksinasjonsprogram. AstraZeneca-vaksinen er den som per dags dato er tilgjengelig og i all hovedsak tilbys helsepersonell.

Lette bivirkninger samt feber rapporteres fra alle de tre vaksinene, noe som gjør at FHI har rådet til at vaksinering av hele avdelinger unngås. Bivirkninger kan meldes her.

FHI har laget en mal for prioritering, som kommuner og sykehus benytter seg av for å gjøre sine lokale vurderinger av vaksineringsrekkefølge. Derfor kan prioriterte grupper beskrives noe ulikt fra sted til sted. Den overordnende vaksinestrategien var lagt i desember, og vi har bedt FHI om en revurdering ut fra nye forskningsresultater. FHIs eventuelle reviderte vaksinestrategi skal være klar 16. mars.

Vi har ukentlige møter både med Helsedirektoratet og FHI. Her får vi fortløpende informasjon og kan bringe inn problemstillinger til diskusjon, slik vi eksempelvis har gjort vedrørende overordnet vaksinestrategi, prioriteringsrekkefølgen, og bivirkninger.

Ta kontakt med din lege om du er usikker på om du bør ta vaksinen. Ta kontakt med din tillitsvalgt/NSF om du har spørsmål eller tema du ønsker vi skal bringe inn til diskusjon med Helsedirektoratet eller FHI.

Lykke til, både du som setter vaksiner og du som mottar. Jeg gleder meg til jeg kan sette profilramme på FB med «Jeg har tatt koronavaksinen».