Krevende tariffoppgjør

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Dette tariffoppgjøret er svært krevende som følge av den spesielle situasjonen med koronapandemien.

Lønn rekrutter og fører til at arbeidskraft beholdes. Lønn er ikke det eneste virkemiddelet, men et tiltak som kan virke fort når det er nødvendig. Nå er det nødvendig.

Sykepleiermangelen er en krise som må håndteres. Tariffoppgjør alene løser ikke krisen, og våre krav møtes med de økonomiske utfordringene som nedstengningen førte til. Arbeidsgiverne har sammen med nasjonale myndigheter et stort ansvar for å finne løsninger.

Tøffe prioriteringer av krav er gjennomført. Tøffe forhandlinger gjenstår. Dette er datoene som gjelder:

  • Spekter: Innledende forhandlinger 25. august, men ennå ikke fått dato får forhandlingene om tariffavtalens del A2 som gjelder sykepleiernes vilkår.
  • I KS, Oslo og i det statlige tariffområdet skal forhandlingene være sluttført innen midnatt den 15. september.

Dersom partene ikke kommer til enighet, blir det mekling.

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder