Mangt skal vi mestre

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Det må være lov å si at 2023 har vært mer krevende enn vi hadde sett for oss da vi ønsket hverandre et godt nytt år for straks ett år siden.

Mens sykepleiere i Norge forbereder seg på givende dager med sine nærmeste og det samme på vakt, vil mange også oppleve tøffe og krevende tak. Noen i privatlivet og andre på jobb.

I desember presenterte Sintef en undersøkelse om fem yrker med emosjonell belastning, deriblant sykepleieryrket. Rapporten forteller det de som står fremme i tjenesten vet: å ha et yrke der jobben innebærer mye kontakt, interaksjon og samspill med andre mennesker, krever høy følelsesmessig innsats. Det å hjelpe andre og forholde seg til andre menneskers følelser og livssituasjon som en viktig del av sitt daglige arbeid, kan både være givende og utmattende. Å hjelpe andre og ha betydning for andres utvikling, liv og livssituasjoner, kan være svært meningsfullt, givende og positivt for ansattes helse. Det er ofte også motivasjonen for, og grunnen til, at man valgte nettopp dette yrket.

De to ordene respondentene i Sintef-undersøkelsen brukte oftest om sitt eget yrke var nettopp givende og krevende.

Samtidig som vi forbereder oss til å ferie jul her hjemme blir kontrastene mot en urolig verden ekstra sterke. Vi må likevel samle styrke og fokusere på vår gjerning her hjemme. I undersøkelsen til Sintef peker sykepleiere på at det som er givende er når de opplever seg viktige og betydningsfulle i folks liv. Når de ser at arbeidet de gjør fører til mestring og utvikling. Og når de opplever takknemlighet fra pasient, pårørende og fra andre i befolkningen.

Sykepleiere gjør en forskjell for landet vårt.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Sykepleiere gjør en forskjell for landet vårt. Vi i ledelsen av Norsk Sykepleierforbund har som vår jobb å formidle hva denne forskjellen er. Vi har nylig vært samlet til landsmøte, og der fått fornyet tillit og et oppdatert oppdrag fra våre medlemmer. Også vi kjenner på vårt arbeide som givende.

For de neste fire årene har vi fått oppdrag som å jobbe for en finansiering, prioritering, organisering og utvikling av helsetjenesten som understøtter sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre sin sentrale plass. Landsmøtet har gitt føringer for sykepleiefaglig lederskap, med særlig oppmerksomhet på lederne langt framme i tjenestene våre. Utdanningene skal sikres nødvendig kompetent personell, og kunnskapsutviklingen i sykepleie må sikres ved at flere sykepleiere får forskningsmidler. Vi må fortsette vårt arbeide for rekrutterende og utviklende fagmiljøer for studenter, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Vi har satt preg på mye av landets politikk i året som har gått. Blant annet gjennom helsepersonellkommisjonen, ekspertutvalget for psykisk helsevern, kvinnehelseutvalget, abortutvalget, sykepleierpensjonsloven – og ikke minst halvseieren på lønn for pensjonerte sykepleiere. Vi har satt dagsorden på helseberedskap, og på å jobbe for en bedre praktisering av frontfagsmodellen – altså lønnsdannelsen i Norge som holder sykepleiernes lønn nede.

Nesten uansett hva vi har foreslått, kritisert eller kommentert i 2023, så har regjeringens svar vært «nasjonal helse og samhandlingsplan». Planen kommer tidlig i 2024. Vi har klare forventninger til at regjeringen nå skaper tiltak som reelt sett sikrer en sterk offentlig helsetjeneste – over hele landet.

Vi må ta bedre vare på sykepleierne og annet helsepersonell om det skal være noen vei ut av uføret. Regjeringen og SV bevilget nylig 240 millioner årlig til å rekruttere helsepersonell til Helse Nord. Det kan være et tegn på at politikerne endelig forstår at nå må det handles. Det er noe vi skal ta med oss videre i vårt arbeid for 2024.

De neste fire år kommer til å handle om å sikre sykepleiere til folket – over hele landet. Vi i Norsk Sykepleierforbund har aldri vært flere - vi er nå nesten 130 000 medlemmer. Det er en tillit vi forvalter ansvarlig. Vi er ett lag, og jobber sterkere sammen, uansett krevende eller givende – også i 2024.

God jul og god vakt!