Stem på en sykepleier

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Norsk Sykepleierforbund er et partinøytralt forbund. Sånn må det være. Likevel så tar jeg meg friheten til å påvirke dere nå i lokalvalgkampen: stem på en sykepleier.

Det betyr noe hvem som får plass i kommunestyresalen. Det betyr noe at de som blir valgt inn, selv har hatt skoa på, forstår hvordan helsevesenet fungerer, og skjønner at de har makt til å påvirke kommunehelsetjenesten. Det betyr noe at de med sekken full av våre helsepolitiske tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere blir folkevalgte. Det betyr noe for pasientsikkerheten og arbeidshverdagen din.

NSF har nesten 130.000 medlemmer. Vi er, for å si det forsiktig, en betydelig andel velgere. La oss stå sammen om å få våre flinke sykepleiere opp og frem; også inn i lokale posisjoner i politikken. En sterk representasjon av sykepleiere i styrer, stell og ulike verv må være et felles mål for NSF.

Gi personstemme til en sykepleier?

Når du skal stemme, så finner du stemmesedlene til hvert parti. På hver stemmeseddel er det ferdig-trykket en lang liste med navn. Dette er personer som stiller til valg for de ulike partiene. Du stemmer selvfølgelig på det partiet du mener har den beste helsepolitikken. Men visste du at du også kan påvirke rekkefølgen på lista, og slik sikre dyktige sykepleiere mer makt?

Dette gjør du ved å gi sykepleiere du kjenner en personstemme. Når du setter kryss ved noens navn, så gir du de nemlig en ekstra stemme. Slik kan du bidra til at en sykepleier som brenner for våre saker, men som står langt ned på listen, likevel sikres en plass i kommunestyret. Husk at det også er mulig å gi en ekstrastemme til en dyktig sykepleier som stiller for et annet parti enn det du stemmer på. Det gjør du ved å skrive opp navnet deres nederst på den listen du har valgt.

Handler om representasjon og deltakelse

Ferske tall fra Valgdirektoratet slår fast at det blir færre kvinner i lokalpolitikken. De oppgir hets og trusler som en av grunnene til at de ikke tar gjenvalg eller ikke stiller til valg. Flere menn enn kvinner stiller til valg i år. Alderen på kandidatene har også steget.

Innbyggertallene bør gjenspeile hvem som er folkevalgte. Derfor må trusler mot politikere tas på større alvor. Det må settes møteplaner hvor folk i alle aldre og med alle typer yrker kan delta. At vi alle kan være med handler om lokal-demokrati.

Personstemmene har betydning. Faktisk er hele 1 av 4 kommunestyrerepresentanter som er valgt inn i dag, valgt inn som følge av personstemmer, ifølge Institutt for Samfunnsforskning. De som har tapt på økt bruk av personstemmer, er kvinner. Det er verd å merke seg for et forbund som NSF, hvor om lag 90 prosent av medlemmene er kvinner.

Institutt for samfunnsforskning sine funn viser at etter valget i 2015 var kvinneandelen i kommunestyrene 39 prosent, mens den hadde vært 43 prosent hvis personstemmene ikke telte med. Kvinner har med andre ord blitt dårligere representert som følge av personstemmer. Slik vil vi vel ikke ha det? Dette kan vi selv bidra til å korrigere, gjennom å bruke vår mulighet til å gi ekstrastemmer.
Bruken av dette, altså velgeres egen redigering av listene, går opp. Trenden er økende.

Det viktigste er selvfølgelig at dere stemmer, men hvorfor ikke også bruke denne enkle muligheten til å få inn sykepleier? Det er så enkelt som et lite kryss.
Godt valg.

Banner valg

Kilder:
https://www.nrk.no/rogaland/det-blir-fleire-eldre-og-faerre-kvinner-i-kommunepolitikken-1.16459297
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/personstemmene-teller-i-kommunestyrene/110685!/