NSF Pensjonistforum Rogaland

NSF Pensjonistforum Rogaland er et forum som er åpent for medlemmer over 62 år som er gått av med pensjon, er uføre eller ute av lønnet arbeid. Forumets mål er sosial kontakt med tidligere yrkeskollegaer og å informere/orientere om aktuelle saker som rører seg i NSF og i det samfunn vi lever i.

Hvorfor skal du være medlem?

Du får mulighet til å delta på flere medlemsmøter hvert år. I februar arrangeres årsmøte med faglig innhold. I tillegg inviteres du til tre medlemsmøter hvert år, et om våren, et om sommeren, og et om høsten. På møtene som holdes midt på dagen, får du kaffe/te og noe å bite i. Det er alltid et faglig foredrag, og møtene varer i ca. 2 timer.

Det koster ingenting å være medlem i NSF Pensjonistforum Rogaland og møtene er gratis.

Styret

På årsmøtet 22. februar 2024 ble valg av styremedlemmer gjennomført. Det sittende styret består nå av følgende personer:

Helge Gabrielsen er valgt som styreleder.

Styremedlemmer:

  • Gunvor Engtrø
  • Hanne Tove Stusvik
  • Siri Johanne Myran
  • Vigdis Bjørheim

Varamedlemmer:

  • Anne Helene Frostestad
  • Anne Johnsen
  • Helga Alvsvåg

Dersom du ønsker å få tilsendt invitasjon til de ulike arrangementene, må du melde deg inn i NSF Pensjonistforum Rogaland.

Ring 99 40 24 09 – tastevalg 1 og be medlemstjenester om å melde deg inn.

Kontakt

Leder Helge Gabrielsen

E-post: haagab@hotmail.com

Telefon: 92 26 50 64

Kontaktinformasjon - styret i NSF Pensjonistforum Rogaland 2024

Styrende dokumenter - NSF Pensjonistforum Rogaland

Handlingsplan Retningslinjer - NSF Pensjonistforum Rogaland