Medlemsinformasjon

Kursstøtte til fagkurs for medlemmer

Som medlem kan du søke støtte fra NSF sentralt til å delta på fagkurs. Tillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer (inkludert 1.varamedlem) og lokale faggruppeledere kan i tillegg søke fylkesleddet om støtte.

Følg linkene under for mer informasjon og søknadsskjema:
Kursstøtte til fagkurs og konferanser for medlemmer
Kursstøtte til fagkurs for tillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer og lokale faggruppeledere