Kursstøtte til fagkurs og konferanser

Som NSF-medlem kan du få støtte til å delta på kurs og konferanser som gir faglig oppdatering. Søk i forkant, og få inntil 6000 kroner i støtte.

Søknadskjema

Økonomisk støtte

Støtten gis for å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Du kan få inntil 6000 kroner i støtte hvert 3. år.

De som presenterer poster eller har muntlig innlegg på en internasjonal konferanse om fag utenlands, kan få inntil 12 000 kroner.

Tar du kortere videreutdanninger på inntil 30 studiepoeng, kan du også søke kursstøtten.

Du må søke i forkant av det du skal delta på. Tildelingen gjøres fem ganger hvert år og gjelder for arrangementer i de to-tre påfølgende månedene etter søknadsfristen. Først når søknadsfristen er passert, avgjøres tildeling. Det er først da vi vet hvor mange medlemmer midlene skal fordeles på. Det gir også alle lik mulighet til å søke.

Søknadene sorteres opp mot den tildelingsdatoen som er nærmest arrangementet det søkes for. Dette for å sikre at du får pengene overført så raskt som mulig.

Frist for å søke:Arrangementer som avvikles i månedene:
1.januarJanuar og februar
1.marsMars og april
1.maiMai, juni og juli
1.augustAugust og september
1.oktoberOktober, november og desember

Når du har sendt inn søknad får du umiddelbart en epost fra stipendbasen. Den oppgir et referansenummer, dato for når du får svar, eller årsak til at søknaden ikke kan vurderes. 

Er du tillitsvalgt, kan du også søke stipend via ditt fylkeskontor.

Kriterier for støtte

For at søknaden din skal bli vurdert, må du ha  oppfylt dette:

  1. Du må ha vært medlem hos oss sammenhengende de siste tre årene.
  2. Du må ha betalt alt av kontingent.
  3. Ikke ha fått støtte nylig. Hvert medlem kan motta støtte kun hvert 3.år, fra dato til dato.

Hvordan fordeles midlene?

Halvparten av midlene gis til de med lengst ansiennitet som medlem hos oss. Resten fordeles etter trekning.

Spørsmål?

Har du spørsmål om ordningen, så kan du sende inn en henvendelse til oss via dette kontaktskjemaet.