Kursstøtte til fagkurs og konferanser

Som NSF-medlem kan du få støtte til å delta på kurs og konferanser som gir faglig oppdatering. På denne siden finner du viktig informasjon for deg som skal søke.

Søknadskjema

Dette kan du søke om støtte til

  • Å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Du kan få inntil 6000 kroner i støtte hvert 3. år.
  • Å presentere poster eller ha muntlig innlegg på en internasjonal konferanse om fag utenlands. Du kan få inntil 12 000 kroner i støtte hvert 3. år.
  • Kortere videreutdanninger på inntil 30 studiepoeng. Gjelder ikke masterpåbygg, da må du søke masterstipend i stedet.

Kriterier for støtte

For at søknaden din skal bli vurdert, må du ha  oppfylt dette:

  1. Vært medlem hos oss sammenhengende de siste tre årene.
  2. Betalt alt av kontingent.
  3. Ikke ha fått støtte nylig. Hvert medlem kan motta støtte kun hvert 3. år, fra dato til dato.

Når må du søke

Du må søke i forkant av det du skal delta på. Tildelingen gjøres fem ganger hvert år og gjelder for arrangementer i de to-tre påfølgende månedene etter søknadsfristen. Se tabell under for søknadsfrister.

Først når søknadsfristen er passert, avgjøres tildeling. Da vet vi hvor mange medlemmer midlene skal fordeles på. Det gir også alle lik mulighet til å søke.

Frist for å søke:Arrangementer som avvikles i månedene:
1.januarJanuar og februar
1.marsMars og april
1.maiMai, juni og juli
1.augustAugust og september
1.oktoberOktober, november og desember

Hva skjer når du har søkt

Når du har sendt inn søknad får du en epost fra stipendbasen. Den oppgir et referansenummer, dato for når du får svar, eller årsak til at søknaden ikke kan vurderes. NB! Har du hotmailadresse må du følge med i søppelpostkassen din.

Medlemmer som skal presentere postere eller holde muntlige fremlegg på internasjonale konferanser blir prioritert. Halvparten av midlene gis til de med lengst ansiennitet som medlem hos oss. Resten fordeles etter trekning.

Spørsmål?

Har du spørsmål om ordningen, så kan du sende inn en henvendelse til oss via dette kontaktskjemaet.