Smittet av korona på jobb?

Sykepleiere kledd i smittevernutstyr ved pasientseng

Sykepleiere er spesielt utsatt for å bli smittet av Covid-19.

Ifølge helsedirektoratet er det godt dokumentert at sykepleiere har høyere risiko for å bli smittet av Covid-19 enn gjennomsnittsbefolkningen. Det har vært en betydelig økning av koronasmitte i Troms og Finnmark i høst, og flere av de smittede er helsepersonell. Selv om det fortsatt er mye vi ikke vet om langtidsfølger av sykdommen, viser flere store studier at 10 - 30 % av pasientene får langvarige plager. Dette kalles long covid, og dobbelt så mange kvinner som menn blir rammet. Det gir ekstra grunn til bekymring når nær ni av ti sykepleiere er kvinner.

Dersom du har blitt smittet av Covid-19 på jobb, eller fått allergier/skader etter bruk av smittevernutstyr, kan du få dette godkjent som yrkessykdom. Du kan da få dekket eventuelle økonomiske tap eller utgifter sykdommen har påført deg. Et eksempel er tap av overtidsinntekt som ikke dekkes av sykepenger fra NAV. Du kan også ha krav på ménerstatning dersom du får varige skader.

På NSFs informasjonsside Fortsatt syk etter Covid-19? kan du lese mer om hva som er viktig å få dokumentert, og hvor du skal melde fra om sykdommen.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker bistand knyttet til koronasmitte, kan du kontakte oss på fylkeskontoret via vårt kontaktskjema.