Sommerhilsen fra fylkesledelsen 

God sommer fra fylkesledelsen i Troms og Finnmark

God sommer fra Mari-Ann, Linda og Åshild

Det siste halvåret har det vært høy aktivitet i NSF Troms og Finnmark. I mars ble det arrangert fylkesmøte i Tromsø, hvor om lag 140 sykepleiere fra hele fylket var samlet. Det var et flott møte med høyt engasjement! Det ble vedtatt en rekke politiske uttalelser, og det ble valgt nytt fylkesstyre. Det ble også valgt delegater som skal representere fylket på høstens landsmøte.  

Etter påske har vi på fylkeskontoret gjennomført en rekke arrangementer. Vi har hatt fagdag for medlemmene på fem ulike lokasjoner i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 12.mai. Videre har vi arrangert konferanse for ledere, samt tillitsvalgt- og lokal fagpolitisk konferanse. I tilknytning til tillitsvalgtkonferansen arrangerte vi også Helsebrølet nord, en markering hvor ulike organisasjoner stilte med kraftfulle appeller. Målet var å sette søkelys på styrking av offentlige helsetjenester frem mot høstens kommune- og fylkestingsvalg.  

Appellanter for Helsebrølet i Nord
Appellanter for Helsebrølet i Nord

Det er valgår i år, noe som gir oss mulighet til å belyse både utfordringer og de gode tjenestene til våre lokalpolitikere. Snakk gjerne høyt om hva som fungerer, hvilke prosjekter som er vellykket, hva dere får til, hvilke mål og resultater dere når, og også om hvor skoen trykker.  

Vi vet at det gjøres mye god jobb i helsetjenestene rundt om i vårt fylke, men ser også at mange av dere står i heftige bemanningssituasjoner. Våre hovedtillitsvalgte har kartlagt planlagt og faktisk bemanning i kommunehelsetjenesten. Kartleggingen er gjort over to uker i normaldrift i alle fylker i Norge, hvor 21/39 kommuner i Troms og Finnmark har deltatt. Vårt fylke har størst avvik, hvor resultatet viser at 23,8% av sykepleiervaktene i fylket står uten sykepleier. Kartleggingen viser også stor mangel på helsefagarbeidere, mens det er et stort overforbruk av ufaglært kompetanse. Du kan lese mer om kartleggingen på vår hjemmeside, og dersom du ønsker tall for din kommune kan du kontakte din hovedtillitsvalgt.  

Vi går mot en høst som kommer til å preges av landsmøteforberedelser. NSFs landsmøte arrangeres hvert fjerde år, og her avgjøres vår politikk for neste periode, samt at det gjøres valg av forbundsstyre og andre viktige verv. Dere finner mer informasjon på våre landsmøtesider, og vi oppfordrer spesielt til å nominere kandidater til sentrale verv. Landsmøtet arrangeres 6.-11. november, og fristen for å melde inn kandidater er 6. september. 

Vi vil på tampen minne om at det skal deles ut to priser også i år; Årets sykepleier og Årets sykepleieleder i Troms og Finnmark. Benytt linken å gå inn å foreslå en kandidat til prisene!  

Kjenner du årets sykepleier?

Med dette ønsker vi alle en riktig god og fin og nydelig sommer, men mange deilige øyeblikk og gode opplevelser som gir minner å varme seg på når hustrige høstdager kommer. 

Sommerhilsen fra

Åshild, Mari-Ann og Linda