Enter

Portrettet Enter

Aller først vil jeg si Tusen Takk til NSF, som de siste årene - med ansettelser i fagavdelingen, Landsmøtevedtak og ikke minst nå en tydelig ledelse,har løftet fram rusfeltet, som et fagfelt hvor sykepleierkompetansen er viktig
Og dagen i dag,med ENTER, understreker at vi, både som forbund og fag utøvere, nå vil vise muskler og sette sykepleiefaget i front også i rusfeltet.

Og jeg må bare si at jeg er stolt over å få lov til å være den sykepleieren, som i dag representere sykepleierfaget og alle sykepleierne som arbeidet i feltet der ute

Etter nesten 30 år i samarbeid med personer, som har en skadelig omgang med alkohol og / eller andre rusmidla har jeg lært at det bare er ein ting som er sikkert: og det er at ingen ting er sikkert!!
Da har det vært godt å ha ei utdanning, og et forbund i ryggen, som har gitt meg kunnskap,erfaring og trygghet i krisehåndtering og det å være i beredskap. Sykepleierne snur på flisa og finner løsninger når uforutsette ting skjer.
Sykepleiere vektlegger muligheter og ikke begrensninger .

I et felt med så stor bredde på utfordringene,som i rusfeltet,er det helt nødvendig med tverrfaglig samarbeid.
Med sykepleiernes kunnskap om helhetstenkning og erfaring med å ha ansvar 24/7, uten selv å ha kunnskap til å utøve alle oppgaver, har jeg opplevd det naturlig å stå i tverrfaglig samarbeid

I rusfeltet er ordene Tid, Tillit, Tilgjengelighet og Gjentagelser viktig og også opp og nedturer. Da er det viktig å huske på at ingen personer er vanskelige- ALLE har muligheter.
Ingen person er rusmiddelmisbruker- men en person med rusmiddelmisbruk eller problem. Det som er viktig er egenskaper og savn,som gjerne ligger gjemt eller glemt. De skal lokkes fram –

Pårørende må vi aldri glemme. De har sine egne kamper – tunge kamper og gjerne i ensomhet. De skal tilbys hjelp for sine egen del Og de er ressurspersoner for de med misbruket, hvis deres pårørende ønsker dem med som støttespillere

I rusfeltet er det ofte fokus på misbruk av narkotika og de store utfordringene det medfører.
Vi må ikke glemme at det rusmiddelet, som enda gir de største utfordringer for flest familier og samfunnet, er alkohol. Dessverre er min erfaring at bl.a barn som vokser opp med alkoholmisbruk i heimen oppdages og tilbys hjelp senere enn de som vokser opp med misbruk av narkotika.

Nesten til slutt ber jeg alle sykepleiere tone flagg overfor politikerne på det forvaltningsnivået vi arbeider. Vi kjenner lidelsene og kostnadene, for både den enkelte med misbruk, familien og samfunnet. Det gjør ikke majoriteten av politikerne. NSF sine ledere er dyktige på dette arbeidet, men vi på grasrota må ikke sove og jeg er overbevist om at vi får all støtte og oppbacking vi trenger fra NSF !

Til slutt Takker jeg igjen NSF som setter Faget vårt i Front,også i rusfeltet.
Takk for ENTER, som på en formidabel måte viser fram det store, fine og delvis tabubelagte feltet som misbruk av rusmidler er.
Jeg har tro på at det vil bidra til flere sykepleiere og mer sykepleiekunnskap inn i feltet,til fordel for de mange som fortjener å bli sett og å bli tatt på alvor. Få nødvendig helsehjelp, veiledning, omsorg og oppbacking til å finne mål,nå sine mål og å opprettholde håp, selv om det i blant butter i mot
Disse personene opplever alt for mye krenkelser, stigmatiseringer, fordommer – ja til og med høre at de ikke duger til noe og heller ikke er behandlingsdyktige. Det må det bli slutt med !!

Så helt til slutt – og nå er det slutt
Vil jeg avslutte med et av de mange fine og kloke utsagn fra
Florence Nightingale

«Sykepleie er en kunst,
en av de fineste og den må læres
Å selv være frisk, men likevel forstå hva det vil si å være syk,
er selve kunsten»