Lønn

Still lønnskrav

Vi gjør oppmerksom på at oversikten kun viser den lønn du som sykepleier tilbys om du ikke stiller lønnskrav selv. Det må derfor betraktes som en minimumslønn, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stille lønnskrav hvis tilbudet er for lavt i forhold til kompetanse, stillingens ansvar og funksjon.

Hvis du har spørsmål om lønnskrav kan du kontakte tillitsvalgte ved arbeidsplassen det gjelder.