Informasjon om yrkesskader

Blir du skadet på jobben eller syk av arbeidet, er det viktig at skaden/sykdommen meldes så snart som mulig. Skaden må meldes NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.

Arbeidsgiver har skademeldingsskjema og opplysninger om hvilket selskap de har tegnet yrkesskadeforsikring i. Det er arbeidsgiver som har hovedansvar for å melde skaden. Sørg for å ta kopi av skademeldingen som blir sendt. Fristen for å melde til NAV er et år, og til forsikringsselskapet 3 år.

For å få godkjent en skade som yrkesskade, må det ha skjedd noe uventet / uforutsett sammenlignet med hva som er «normalt» i situasjonen.

Det er viktig at det kommer frem – ganske detaljert – hva som skjedde.

Det er viktig at du oppsøker lege for å dokumentere skaden.

Hvis NAV godkjenner din skade som yrkesskade, dekker de:

  • Alle behandlingsutgifter forbundet med skaden, forutsatt at behandler har «avtale»
  • Medisiner / hjelpemidler du må ha på grunn av skaden
  • Ytelser etter særregler ved yrkesskade.
  • Menerstatning ved varig skade (les mer i brosjyren som er lenket i bunnen av artikkelen)

Yrkesskadeforsikringsselskapet skal dekke:

  • «Rimelige» behandlingsutgifter som NAV ikke dekker
  • Utgifter på grunn av skader på for eksempel briller og klær
  • Menerstatning og inntektstap (se brosjyre).
  • Vanligvis har man ikke inntektstap det første året med sykepenger, men dersom man får inntektstap fordi man ikke kan arbeide overtid som før skaden, skal dette erstattes. Dersom man ikke er i arbeid etter perioden med full sykelønn, søkes arbeidsavklaringspenger. Inntekten blir da 66 % av full inntekt. For å sikre full lønn kreves det at arbeidsgivers forsikringsselskap skal dekke mellomlegget.

NSF bistår medlemmer som skader seg på jobb. NSF har en egen spesialistgruppe som gir bistand i yrkesskadesaker. Bistanden er gratis. Hvis du ønsker, råd, veiledning eller bistand, kan du kontakte oss på fylkeskontoret, så formidler vi kontakt med rådgiver som jobber med yrkesskadesaker.

I denne brosjyren kan du lese mer om dine rettigheter. https://www.nsf.no/vis-artikkel/114157/17085/Yrkesskade-og-yrkessykdom

Ta kontakt hvis du ønsker bistand, eller hvis du lurer på noe.