Ny fylkesledelse og fylkesstyre i Trøndelag

Fylkesnestleder i Trøndelag, Randi Wågheim og Fylkesleder Kenneth Sandmo Grip

Nyvalgt fylkesnestleder Randi Wågheim og gjenvalgt fylkesleder Kenneth Sandmo Grip

Vi har knapt landet etter to dager på et veldig engasjerende fylkesmøte, på Scandic Hell i Stjørdal.

Debatten gikk, vedtak ble fattet, politiske uttalelser utarbeidet, og det ble valgt både fylkesleder, nestleder, fylkesstyre og landsmøtedelegasjon. De valgte blir ikke arbeidsledig med det første, for fylkesmøtet har klare forventninger til hva det skal arbeides med de neste fire årene.

Politikken skal vi fortelle litt mer om senere, for akkurat nå vil vi presentere alle de valgte. Vi startet valgene med fylkesleder. Kenneth Sandmo Grip hadde stilt seg til disposisjon, og hadde ingen motkandidat, og ble gjenvalgt. Nestledervalget hadde to kandidater, og Randi Wågheim, tidligere hovedtillitsvalgt i Namsos kommune, ble valgt av fylkesmøtet.

Fylkesstyret i Trøndelag 2023-2027.

På dag to startet vi med å velge fylkesstyre. Syv faste medlemmer, 1.vara og varalisten for øvrig ble valgt gjennom dagen, og de valgte er

 • Oda Karoline Ingstad, hovedtillitsvalgt ved Blå kors - Lade behandlingssenter
 • Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune
 • Margrethe Sesseng Fløttum, hovedtillitsvalgt i Midtre Gauldal kommune
 • Hilde Anita Bakken Larssen, leder i Snåsa kommune
 • Lars Petter Skaanes, hovedtillitsvalgt ved sykehuset Namsos
 • Ola Sund-Derås, intensivsykepleier og plasstillitsvalgt ved sykehuset Levanger
 • Rune Larsen, hovedtillitsvalgt ved St.Olavs hospital

1.vara møter også fast i fylkesstyret, og for den neste perioden ble Benny Andre Aasan, hovedtillitsvalgt i Levanger kommune valgt.

I tillegg møter to studentrepresentanter og to faggrupperepresentanter fast. Studentrepresentantene velges blant studentene for et år av gangen, og i denne perioden representerer Lisa Hustad sykepleierstudentene ved NTNU i Trondheim og Dalil Ali studentene ved Nord universitet.

Faggruppene har også to representanter, disse velges blant faggruppene for en periode på to år. Anne-Marie Sæther og Ingunn Haug er de som representerer faggruppene nå.

Fylkesmøtet valgte også en landsmøtedelegasjon på 17 medlemmer fra fylket. De som skal representere Trøndelag på landsmøtet i november er:

 • Dalil Ali, medlem Steinkjer kommune
 • Hilde Anita Bakken Larsen, leder Snåsa kommune
 • Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Trondheim kommune
 • Cathrine Denstadli, hovedtillitsvalgt Indre Fosen kommune
 • Ellinor Elvrum Evensen, medlem St.Olavs hospital
 • Tone Merete Fjelly, hovedtillitsvalgt St.Olavs hospital
 • Margrethe Sesseng Fløttum, hovedtillitsvalgt Midtre Gauldal kommune
 • Linn Holberg, medlem Orkland kommune
 • Oda Karoline Ingstad, hovedtillitsvalgt Blå kors, Lade behandlingssenter
 • Maiken Isachsen-Hagen, foretakstillitsvalgt St.Olavs hospital
 • Rune Larsen, hovedtillitsvalgt St.Olavs hospital
 • Merete Mihle Hansen, leder Trondheim kommune
 • Kenneth Sandmo Grip, fylkesleder i Trøndelag
 • Lars Petter Skaanes, hovedtillitsvalgt Namsos sykehus
 • Mia Småvik Rørdal, hovedtillitsvalgt Trondheim kommune
 • Ola Sund-Derås, plasstillitsvalgt Levanger sykehus
 • Randi Wågheim, fylkesnestleder i Trøndelag