Hvordan du kan søke midler til fagkurs?

Medlemmer kan søke midler til kurs hos Norsk Sykepleierforbund sentralt. Halvparten av potten fordeles på grunnlag av ansiennitet og resterende ved loddtrekning. Du kan få innvilget inntil 6000 kroner hvert 3.år. Se lenken under.