Hvordan kan du søke om midler til fagkurs?

Alle medlemmer kan søke midler til kurs hos Norsk Sykepleierforbund sentralt. Halvparten av potten fordeles på grunnlag av ansiennitet og resterende ved loddtrekning. Du kan motta slik støtte inntil hvert tredje år. Les nøye om medlemsfordelen i lenken under.