NSF Viken skal deles - Vil DU være med å påvirke?

Valg

Det første vi i NSF må gjøre, er å velge nye nominasjonskomitéer – for hvert av de tre fylkene.  Valget av nominasjonskomitéer skal gjennomføres på hovedtillitsvalgtkonferansen 23. april 2024.

Nominasjonskomitéen skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre. Vanligvis avholder nominasjonskomitéen 4- 6 møter, og vervet avsluttes etter at valg av nytt fylkesstyre er gjennomført. Hoveddelen av arbeidet i nominasjonskomitéen vil foregå fra senhøsten 2024 frem til nye fylkesstyrer er valgt innen fristen som er 1.april 2025.   

NSF vil gi opplæring til de nye nominasjonskomitéene, og dekker eventuelle reise- og oppholdsutgifter. Det gis også møtehonorar for hvert møte.

Det skal velges leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer i hver nominasjonskomité i hvert sitt fylke. Alle medlemmer som tilhører hvert av de tre fylke, kan stille som kandidater

Synes DU dette høres spennende ut, og noe DU vil være med på? Eller er DU rett og slett nysgjerrig på å lære mer om NSF? Da er kanskje akkurat DU den rette til å være med i nominasjonskomitéen! Eller kanskje kjenner du noen du vil forslå til vervet?

Ikke nøl - forslå en kollega eller få en kollega til å foreslå deg, fyll ut villighetserklæringen og send den inn til NSF Viken på viken@nsf.no innen 10. mars 2024.

Dersom du vil vite mer eller noe er uklart, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon (+47) 994 02409, be om fylkeskontoret i Viken, eller send e-post til viken@nsf.no

Kontaktperson Akershus/Buskerud/Østfold: Lone Ruistuen, Linda Lavik og Siw Sedolfsen