Troms

Fylkesleder Troms og HTV UNN på stand for NSF Troms

Åpningstider:
15.sept. - 14.mai: 08.00 - 15.30
15.mai - 14.sept: 08.00 - 15.00

Siste nyheter fra Troms

Lederkonferanse

NSF Troms har den glede å invitere sykepleierledere til lederkonferanse i samarbeid med NSF Finnmark

Spre glede

Tenk at det finnes en egen dag for glede

 

 

Gratulere med dagen til alle kvinner

Den internasjonale kvinnedagen har fortsatt sin berettigelse.

Ny faggrupperepresentant

Monika Bakke er nyvalgt faggrupperepresentant i fylkesstyret

Viktig endring - lov om pensjonsendring for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere som er omfattet av pensjonsordningen, kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette innebærer en stor forbedring for sykepleiere som har en eller flere stillinger med lav stillingsbrøk og dermed ikke har vært innmeldt i pensjonsordningen.

 

Fagnytt i nord nr 1 - april 2017

Nytt nummer av fagnytt i nord er kommet ut.

Du kan lese bladet her.

Fagnytt i nord - nr 4, desember 2016

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Troms, og Senter for omsorgsforskning nord, har kommet med ny utgave av Fagnytt i nord. Her er det mange flotte artikler!

Fagnytt i nord - nr 3, oktober 2016

Nytt nummer med mange interessante artikler, blant annet om turglede for demenssyke, pårørendeprosjekt og tilsetting av farmasøyt i kommunehelsetjenesten.

Sykepleierne i Troms støtter legestreiken

Det er en viktig kamp som legene nå fører i forhold til å bevare kollektive avtaler

Fagnytt i nord

Ny utgave av Fagnytt i nord