Troms

Fylkesleder Troms og HTV UNN på stand for NSF Troms

Åpningstider:
15.sept. - 14.mai: 08.00 - 15.30
15.mai - 14.sept: 08.00 - 15.00

Siste nyheter fra Troms

Utdeling av hedersnåler

På et eget arrangement 27/11 ble det delt ut hedersnåler til trofaste medlemmer.

16.461.975 i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer

Når du skader deg på jobb eller pådrar deg yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Yrkesskadegruppa i NSF bistår medlemmer med å få den erstatning de har krav på etter folketrygdens regler og etter yrkesskadeforsikringsloven. Bistanden er gratis. Vi kan gi råd og veiledning i saker, og vi kan også overta saksbehandlingen.

 

Årets sykepleier og Årets sykepleierleder er kåret!

Det var to synlig rørte og glade sykepleiere som i dag fikk tildelt æresbenevnelsen "Årets sykepleier" og "Årets sykepleierleder" på NSF Troms konferanse for ledere og tillitsvalgte.

Spørsmål til politiske partier

Fylkesleder har stilt politiske partier i Troms følgende spørsmål og bedt om svar via media

Hvem blir årets sykepleier og årets sykepleieleder 2017?

Prisene Årets sykepleier og Årets sykepleieleder deles ut av Norsk Sykepleierforbund Troms hvert år. Nå er det tid for å fremme forslag på kandidater til disse prisene!

Viktig endring - lov om pensjonsendring for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere som er omfattet av pensjonsordningen, kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette innebærer en stor forbedring for sykepleiere som har en eller flere stillinger med lav stillingsbrøk og dermed ikke har vært innmeldt i pensjonsordningen.

 

Verneombudskonferansen 2017

Er du NSF-medlem og samtidig verneombud eller hovedverneombud? Da kan du i så fall ha mulighet å delta på Unio sin verneombudskonferanse som holdes 9. - 10. november på Scandic Holmenkollen Park i Oslo.

Fagnytt i nord nr 2 - juni 2017

Nytt nummer av Fagnytt i nord er klart - akkurat tidsnok til å bli en del av sommerlektyren!

Fagnytt i nord nr 1 - april 2017

Nytt nummer av fagnytt i nord er kommet ut.

Du kan lese bladet her.

Fagnytt i nord - nr 4, desember 2016

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Troms, og Senter for omsorgsforskning nord, har kommet med ny utgave av Fagnytt i nord. Her er det mange flotte artikler!

Fagnytt i nord - nr 3, oktober 2016

Nytt nummer med mange interessante artikler, blant annet om turglede for demenssyke, pårørendeprosjekt og tilsetting av farmasøyt i kommunehelsetjenesten.

Sykepleierne i Troms støtter legestreiken

Det er en viktig kamp som legene nå fører i forhold til å bevare kollektive avtaler