Troms

Havn i Senja

Åpningstid: 08.00-15.30 

Epost: troms@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Grønnegata 86-88, Postboks 626, 9256 Tromsø

Siste nyheter fra Troms

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Gratulere med dagen sykepleiere

v/Hanne Marit Bergland, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms

Den 12. mai er den internasjonale sykepleierdagen.  I år er denne dagen også 200-jubileumet for Florence Nightingale fødselsdag .

Korona – spørsmål og svar til medlemmer

Informasjonen om koronasituasjonen kan endre seg raskt og det er derfor viktig å søke oppdatert kunnskap hos myndighetene om hva som gjelder.

Fylkesmøtet utsatt

På fylkesmøtet i slutten av mars skulle delegater fra Troms og Finnmark valgt ny fylkesleder, to nestledere og nye fylkesstyremedlemmer til NSF Troms og Finnmark. Som kjent er fylkesmøtet utsatt. 

Ubemannet fylkeskontor

Grunnet korona-pandemien er fylkeskontoret i stor grad ubemannet, da våre ansatte er pålagt å arbeide hjemmefra inntil videre.

Nominasjonskomitéens innstilling til valg 2020

Nominasjonskomitéens innstilling og kandidater til fylkesstyret for NSF Troms og Finnmark 2020-2023 er nå klar

Disse vil styre nye NSF Troms og Finnmark

Den 28. februar gikk fristen ut for å fremme kandidater til vervene som fylkesleder, nestledere og fylkesstyremedlemmer i NSF Troms og Finnmark. Nominasjonskomiteen vil senest 14 dager før fylkesmøtet publisere deres innstilling.

Vi takker for besøket!

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Silje Naustvik og andre nestleder Kai Øivind Brenden inviterte til medlemsmøte i Tromsø