Troms

Havn i Senja

Åpningstid: 08.00-15.30 

Epost: troms@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Grønnegata 86-88, Postboks 626, 9256 Tromsø

Siste nyheter fra Troms

Tips til Filmfestivalen TIFF 2020, av Mai-Britt Martinsen, FTV NSF UNN HF samt medlem i Fylkesstyret i NSF Troms

Tromsøs Internasjonale Filmfestival arrangeres for 30. gang i Tromsø i perioden 13.-19. januar.

TIFF er en populær publikumsfestival, og målt i antall besøk er det Norges største filmfestival og landsdelens største kulturarrangement.

 

Vil du være en del av NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre 2020-2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.  Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Still som delegat på fylkesmøtet !

Hvis du vil være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Troms og Finnmark  2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 30. - 31. mars.

NSF inviterer til posterutstilling

Har du noe spennende fra ditt fagfelt som du ønsker å presentere?

Vil du være med å lede nye NSF Troms og Finnmark ?

I mars 2020 skal vi på nytt gjøre viktige valg i NSF. Det skal velges leder, 2 nestledere og medlemmer til fylkesstyret i nye NSF Troms og Finnmark. Kan noen av disse viktige vervene være noe for deg?

Ny administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland

Ønsker du å jobbe som administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland, to fylkeskontor i en av landets største arbeidstakerorganisasjoner?

Pensjonisttreff med julelunsj og utdeling av hedersnåler

NSF Troms inviterte pensjonistmedlemmer og hedersmedlemmer til julelunsj 

Nominasjonskomiteen for NSF Troms og Finnmark

På vår konferanse for hovedtillitsvalgte 20. og 21. november ble det valgt ny nominasjonskomite for vårt nye sammenslåtte fylke Troms og Finnmark.