Troms

Jubileumskonferanse

Åpningstider:
15.sept. - 14.mai: 08.00 - 15.30
15.mai - 14.sept: 08.00 - 15.00

Siste nyheter fra Troms

Arbeidstidskurs for ledere 23. februar 2017

NSF Troms inviterer til arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten.

Påmelding gjøres elektronisk i det grønne feltet til høyre, under Kalender.

Sykepleierne i Troms støtter legestreiken

Det er en viktig kamp som legene nå fører i forhold til å bevare kollektive avtaler

Jobber DU sammen med Årets sykepleier eller Årets sykepleierleder?

Prisene "Årets sykepleier" og "Årets sykepleierleder" deles ut av Norsk Sykepleierforbund Troms hvert år. Har du tenkt på at nettopp din kollega kan være en kandidat?

FRISTEN ER FORLENGET TIL UT TORSDAG 8. SEPTEMBER!

 

Den internasjonale sykepleierdagen 2016 - hilsen fra Fylkesleder Hanne Marit Bergland

Sykepleiere gjør en forskjell. Gratulerer med dagen alle verdens sykepleiere og jordmødre.

Jubileumshilsning fra Eli Gunhild By

Gratulerer med dagen alle sykepleiere. I dag er det den Internasjonale sykepleierdagen!

 Dessverre måtte dagen planlagte feiring av NSF Troms 75 årsdag og av Sykepleierdagen i dag, 12. mai, bli utsatt på grunn av hotellstreiken. 

Forbundsleder Eli Gunhild By har sendt oss sin hilsningtale

Viktig endring - lov om pensjonsendring for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere som er omfattet av pensjonsordningen, kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette innebærer en stor forbedring for sykepleiere som har en eller flere stillinger med lav stillingsbrøk og dermed ikke har vært innmeldt i pensjonsordningen.

 

Fagnytt i nord - nr 4, desember 2016

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Troms, og Senter for omsorgsforskning nord, har kommet med ny utgave av Fagnytt i nord. Her er det mange flotte artikler!

Fagnytt i nord - nr 3, oktober 2016

Nytt nummer med mange interessante artikler, blant annet om turglede for demenssyke, pårørendeprosjekt og tilsetting av farmasøyt i kommunehelsetjenesten.

Fagnytt i nord

Ny utgave av Fagnytt i nord

Samarbeid mellom NSF Troms og sykepleierorganisasjonen i Arkhangelsk

I forbindelse med den planlagte jubileumskonferansen 12. mai, fikk vi besøk av to representanter fra sykepleierorganisasjonen i nordvest- Russland, Anna Andreeva som er regionsleder og tidlige leder Raisa Grosheva.

Lønnsoversikt for sykepleiere i kommunene i Troms for februar 2016

Lønnsoversikten viser at sykepleiere med 0 års ansiennitet i Karlsøy og Lyngen tjener nesten 60 000.- mer pr år enn kollegaer i eksempelvis Dyrøy og Harstad.