Troms

Fylkesleder Troms og HTV UNN på stand for NSF Troms

Åpningstider:
15.sept. - 14.mai: 08.00 - 15.30
15.mai - 14.sept: 08.00 - 15.00

Siste nyheter fra Troms

Ny faggrupperepresentant

Monika Bakke er nyvalgt faggrupperepresentant i fylkesstyret

Viktig endring - lov om pensjonsendring for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere som er omfattet av pensjonsordningen, kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette innebærer en stor forbedring for sykepleiere som har en eller flere stillinger med lav stillingsbrøk og dermed ikke har vært innmeldt i pensjonsordningen.

 

Samefolkets dag 6. februar

Lihkku sami albmotbeivviin!

Gratulerer med dagen!

Hilsen NSF Troms

Fagnytt i nord - nr 4, desember 2016

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Troms, og Senter for omsorgsforskning nord, har kommet med ny utgave av Fagnytt i nord. Her er det mange flotte artikler!

Fagnytt i nord - nr 3, oktober 2016

Nytt nummer med mange interessante artikler, blant annet om turglede for demenssyke, pårørendeprosjekt og tilsetting av farmasøyt i kommunehelsetjenesten.

Sykepleierne i Troms støtter legestreiken

Det er en viktig kamp som legene nå fører i forhold til å bevare kollektive avtaler

Fagnytt i nord

Ny utgave av Fagnytt i nord