Vest-Agder

Ansatte ved Vest Agders fylkeskontor

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: vest-agder@nsf.no Tlf. 994 02409
Adresse: Dronningens gate 12, 2 etasje, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 261, 4663 Kristiansand

Siste nyheter fra Vest-Agder

Kandidater til valg, Nominasjonskomiteen innstilling og delegatoversikt til Fylkevalget 16. og 17. september 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I vedleggene finner dere en oppdatert alfabetisk oversikt over kandidater som stiller til valg til fylkesstyret for 2020 - 2023, en fyldig presentasjon av disse, og nominasjonskomiteens innstilling med begrunnelse.

Disse ønsker å styre NSF Agder 2020-2023 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fristen for å melde seg til kandidat til fylkesleder, nestleder eller styremedlem er ute, og kandidatene presenteres alfabetisk for medlemmene i vedlegget du finner til høyre på siden.

Valget foregår på fylkesmøtet 25. og 26. mars.

En nyttårshilsen fra fylkesleder i NSF Vest-Agder

Nå er det ikke mange dager før 2019 er over, og ikke mange dager før Fylkeskommunen Vest-Agder ikke lenger eksisterer.

Vil du være en del av NSF Agders fylkesstyre 2020-2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller fylkesstyremedlem i NSF Agders fylkesstyre? Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene. Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Landsmøte 2019

Landsmøte i NSF arrangeres hvert 4. år, og i år ble det arrangert fra 04.11 til 08.11 på Gardermoen.

Avansert klinisk sykepleie

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere. 

Årets sykepleier 2019

Årets sykepleier 2019 i Vest-Agder ble Grethe Thoner. Prisen ble delt ut da sykepleiedagen ble markert med fagdag den 13 mai på Caledonien Hotell.

Lønnsnivåer og utlyste stillinger

Kvalitet i helsetjenestene er viktig, men vi er veldig bekymret for sykepleiemangelen. NSF mener at virkemidler som heltid og lønn er viktig for å kunne rekruttere og beholde sykepleiere.