Vest-Agder

Ansatte ved Vest Agders fylkeskontor

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: vest-agder@nsf.no Tlf. 994 02409
Adresse: Dronningens gate 12, 2 etasje, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 261, 4663 Kristiansand

Siste nyheter fra Vest-Agder

En nyttårshilsen fra fylkesleder i NSF Vest-Agder

Nå er det ikke mange dager før 2019 er over, og ikke mange dager før Fylkeskommunen Vest-Agder ikke lenger eksisterer.

Vil du være en del av NSF Agders fylkesstyre 2020-2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller fylkesstyremedlem i NSF Agders fylkesstyre? Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene. Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Valg av Hovedtillitsvalgte i Nye Kristiansand kommune

Det er blitt gjennomført valg på hovedtillitsvalgte i to 100% verv. Valget ble avsluttet fredag 29.11.19. og det var Cathrine Kaarikstad og Tone Ramsland som ble valgt. Det blir ingen andre valgrunde siden begge kandidatene fikk mer enn 50% av stemmene. Vi gratulerer.

Hovedtillitsvalgt i 30% i nye Kristiansand kommune

For noen uker siden valgte NSF-medlemmene i nye Kristiansand kommune Cathrine Kaarikstad og Tone Ramsland som hovedtillitsvalgte (HTV) med fullt frikjøp. Nå er valget av HTV i 30% også gjennomført. Det ble Ragnhild Bergstøl som ble valgt. NSf Vest-Agder gratulerer.

Landsmøte 2019

Landsmøte i NSF arrangeres hvert 4. år, og i år ble det arrangert fra 04.11 til 08.11 på Gardermoen.

Avansert klinisk sykepleie

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere. 

Årets sykepleier 2019

Årets sykepleier 2019 i Vest-Agder ble Grethe Thoner. Prisen ble delt ut da sykepleiedagen ble markert med fagdag den 13 mai på Caledonien Hotell.

Lønnsnivåer og utlyste stillinger

Kvalitet i helsetjenestene er viktig, men vi er veldig bekymret for sykepleiemangelen. NSF mener at virkemidler som heltid og lønn er viktig for å kunne rekruttere og beholde sykepleiere.