Vest-Agder

Ansatte ved Vest Agders fylkeskontor

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: vest-agder@nsf.no Tlf. 994 02409
Adresse: Dronningens gate 12, 2 etasje, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 261, 4663 Kristiansand

Siste nyheter fra Vest-Agder

Informasjon til NSF medlemmer i Kristiansand kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fylkesmøte skal gjennomføres den 25-26 mars 2020 i Arendal. På fylkesmøte skal det velges nytt fylkesstyre for NSF Agder. NSF medlemmer som jobber i Kristiansand kommune har mulighet å stille med 10 delegater og minst 2 varadelegater. Det er kommet inn 17 kandidater og det skal derfor velges 10 delegater og 7 varadelegater.

 

En nyttårshilsen fra fylkesleder i NSF Vest-Agder

Nå er det ikke mange dager før 2019 er over, og ikke mange dager før Fylkeskommunen Vest-Agder ikke lenger eksisterer.

Vil du være en del av NSF Agders fylkesstyre 2020-2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller fylkesstyremedlem i NSF Agders fylkesstyre? Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene. Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Landsmøte 2019

Landsmøte i NSF arrangeres hvert 4. år, og i år ble det arrangert fra 04.11 til 08.11 på Gardermoen.

Avansert klinisk sykepleie

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere. 

Årets sykepleier 2019

Årets sykepleier 2019 i Vest-Agder ble Grethe Thoner. Prisen ble delt ut da sykepleiedagen ble markert med fagdag den 13 mai på Caledonien Hotell.

Lønnsnivåer og utlyste stillinger

Kvalitet i helsetjenestene er viktig, men vi er veldig bekymret for sykepleiemangelen. NSF mener at virkemidler som heltid og lønn er viktig for å kunne rekruttere og beholde sykepleiere.

Kartlegging av bemanning

Rett kompetanse på hver eneste vakt er viktig for pasientsikkerheten og for arbeidsmiljøet. NSF ønsker å bidra til enda bedre helsetjenester så våre målsettingen er at myndighetene prioriterer flere ressurser til tjenestene.