Vest-Agder

Ansatte ved Vest Agders fylkeskontor

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: vest-agder@nsf.no Tlf. 994 02409
Adresse: Dronningens gate 12, 2 etasje, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 261, 4663 Kristiansand

Siste nyheter fra Vest-Agder

Medlemmer til nominasjonskomite er valgt

På HTV konferanse 27.november 2019 ble Vest-Agders andel av felles nominasjonskomite for valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for nye NSF Agder i perioden 2020-2023 valgt.
Gratulerer og lykke til i arbeidet!

Valg av Hovedtillitsvalgte i Nye Kristiansand kommune

Det er blitt gjennomført valg på hovedtillitsvalgte i to 100% verv. Valget ble avsluttet fredag 29.11.19. og det var Cathrine Kaarikstad og Tone Ramsland som ble valgt. Det blir ingen andre valgrunde siden begge kandidatene fikk mer enn 50% av stemmene. Vi gratulerer.

Landsmøte 2019

Landsmøte i NSF arrangeres hvert 4. år, og i år ble det arrangert fra 04.11 til 08.11 på Gardermoen.

Kandidater til nominasjonskomiteen

I mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominerte foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Avansert klinisk sykepleie

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere. 

Landsmøtedelegater 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fylkesmøte ble avholdt tirsdag 5 mars på Hotell Norge. Det ble et spennende valg av kandidater til Landsmøte 2019. Tydelige, stolte, modige og engasjerte sykepleiere.

Årets sykepleier 2019

Årets sykepleier 2019 i Vest-Agder ble Grethe Thoner. Prisen ble delt ut da sykepleiedagen ble markert med fagdag den 13 mai på Caledonien Hotell.

Lønnsnivåer og utlyste stillinger

Kvalitet i helsetjenestene er viktig, men vi er veldig bekymret for sykepleiemangelen. NSF mener at virkemidler som heltid og lønn er viktig for å kunne rekruttere og beholde sykepleiere.

Kartlegging av bemanning

Rett kompetanse på hver eneste vakt er viktig for pasientsikkerheten og for arbeidsmiljøet. NSF ønsker å bidra til enda bedre helsetjenester så våre målsettingen er at myndighetene prioriterer flere ressurser til tjenestene. 

Registrer ditt arbeidsforhold

For at vi og din tillitsvalgt skal få oversikt over hvem som jobber på hvilken arbeidsplass er det viktig at du som medlem registrerer din arbeidsplass på "min side". 

OU prosessen

I 2020 så blir som kjent Aust og Vest-Agder slått sammen til et fylke. På Agder har ikke det nye navnet vært til stor diskusjon, men det er mye annet som skal på plass til 2020.